Propozice

 

Pořadatel

Pořadatelem závodů Pyšelský kopeček je spolek 3P, z.s., Pyšely, Veterinární nemocnice AA-Vet, Praha a Run4Ever – běžecká prodejna, Jesenice.

Datum a místo konání

13.4.2019
Pyšely, okr. Benešov, 
start – areál hasičské zbrojnice Pyšely,
GPS souřadnice 49.8760563N, 14.6777498E

Závod a trať

Trať je tvořena z 90% lesními cestami, 300m asfalt, okruh o délce 10,5 km pro závod na 10,5, resp. okruh 21km a okruh o délce 5km pro závod na 5km.

Závodníci na trati 21 km tedy letos NEBĚŽÍ dva stejné okruhy, ale jen jeden dlouhý!!

Závod je určen pro širokou běžeckou veřejnost v kategoriích běh na 5, 10,5 a 21 km, canicross na trati 10,5  a 21 km. Závod je omezen na počet maximálně 250 závodníků.

Zároveň se běží jako 4.ročník Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a canicrossu.

Kategorie dětské :

Holky a kluci 6 (2012 a mladší)  100m

Holky a kluci 10 (2008-2011)      800m

Holky a kluci 13 (2005-2007)    1300m

 

Kategorie dospělí pro tratě 10,5 a 21km :

Muži a Ženy do  44 let   (≥1975)

Muži a Ženy nad 44 let   (≤1974)

 

Kategorie dospělí pro trať 5km :

Muži a Ženy bez rozlišení věku

 

Veterinární část pro tratě 10,5 a 21km

Muži a Ženy do  44 let    (≥1975)

Muži a Ženy nad 44 let    (≤1974)

 

Kategorie Canicross pro tratě 10,5 a 21km :

Muži a Ženy bez rozlišení věku

 

Kategorie Canicross – veterinární část – pro tratě 10,5 a 21km :

Muži a Ženy bez rozlišení věku

 

Účastníci dětských závodů do 13ti let se mohou závodů účastnit pouze za dozoru zákonného zástupce. Účastníci od 14let věku jsou automaticky zařazeni do kategorie dospělých, ale účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Každý účastník prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce.

Každý účastník závodu je povinnen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně) a elektronický čip. V cíli je povinnen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován a bude mu účtován poplatek 500Kč.

Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.

 

Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.

Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.

Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).

 

Časový harmonogram

Prezentace děti 9:15 – 10:15

Prezentace dospělí 9:15 – 12:30

 

Dětské závody:

H6                                100m        10:30 hod.

K6                                100m        10:35 hod.

H10                              800m        10:40 hod.

K10                              800m        10:50 hod.

H13                             1300m       11:00 hod.

K13                             1300m       11:15 hod.

Vyhlášení cca 11:40

 

Canicross       10,5 i 21 km 12:50 hod.

Hlavní závod  21/10,5/5 km  13:00/13:10/13:20 hod.

 

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek si pořadatel vyhrazuje právo na časový posun. Proto se prosím dostavte s dostatečnou časovou rezervou.

 

Starty jednotlivých závodů budou hromadné.

 

Dětské kategorie budou vyhlášeny hned po skončení dětských závodů. Ostatní kategorie budou vyhlášeny po skončení závodů cca v 15:30 hod. Vítězové veterinárních kategorií budou vyhlašováni zvlášť.

Ceny nejsou právně vymahatelné.

 

 

Měření časů

 Kategorie H a K 6 je bez měření času.

U kategorií H a K 10 a 13 je ruční měření.

U kategorií dospělých je použita technologie elektronických čipů. Čipy se připevňují pomocí pásky nad kotník libovolné nohy a musí tam zůstat po celou dobu závodu, jinak nebude závodníkův čas změřen. Startovní čísla se připevňují na hruď a musí být viditelná.

 

Registrace

Registrací na závod uděluje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v uvedeném znění a s pravidly a podmínkami závodu Pyšelský kopeček.

Závodníci, resp. jejich zákonní zástupci, dávají souhlas organizátorům s pořízením foto a video záznamů a jejich následným zpracováním pro účely prezentace závodu.

Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele a/nebo v místě určeném pořadatelem.

Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově nebo převodem.

Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Pokud pořadatel neobdrží startovné do pěti dnů od registrace, bude přihláška stornována. Poslední on-line přihláška je možná nejpozději do půlnoci 5.4.2019.

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie, nemoc závodníka…), se startovné nevrací. V případě nedostavení se závodníka na závod se startovné nevrací.

 

Startovné

Děti do 15ti let zdarma.

Účastníci nad 15 let při platbě převodem na účet pořadatele do 31.1.2019 hradí 250Kč,

od 1.2 do 5.4.2019 – 300Kč, na místě 390Kč. Platba převodem je možná nejpozději do 10.4.2019.

Ve startovném je zahrnuto vlastní startovné + pronájem čipu, taška s materiály sponzorů, občerstvení na trati a v cíli, poukázka na nápoj po závodě (pivo x limo), u on-line registrovaných do 31.3.2019 číslo se jménem závodníka.

Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na místě a v čase určeném pořadatelem.

Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později, či si je jiným způsobem nárokovat.

Startovné zasílejte na účet 2701123870/2010.

Do poznámky k platbě, prosíme, uvádějte jméno a příjmení závodníka, rok narození.

 

Podmínky pro závody canicross

Všichni psi (i nezávodící) musí mít platné očkování – vzteklina, parvoviroza, psinka. Očkování nesmí být starší než 1 rok a mladší než 1 měsíc. Nemocní psi nebudou přijati. Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu na stake outu a v okolí startu a uklízeli po svých psech. Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel. Pohyb psů je povolen pouze na vodítku nebo tažné šňůře. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny. Doporučujeme mít uzavřené pojištění na škody způsobené psem.

 

Zázemí

 Zázemí závodu (wc, sprchy, občerstvení) bude v prostorách a na zahradě hasičské zbrojnice a Městského úřadu. Občerstvení v průběhu závodu bude na 5 km(resp 15 km) a pro trať na 21 km ještě na cca 11 km.

 

POZOR ZMĚNA!!!!!

Vlastní kelímky!

Abychom omezili množství zbytečného plastového odpadu, rozhodli jsme se, že v rámci závodu PK2019, na občerstvovačkách mimo prostor startu a cíle, nebudeme používat jednorázové kelímky. Prosíme, použijte vlastní kelímek nebo vlastní láhev! Děkujeme za pochopení.

Všichni běžci budou mít možnost zakoupit BIO kelímky v prostoru startu a cíle. Anebo si můžete vyrobit vlastní z PET láhve nebo TETRAPAK obalu.

 V prostoru startu a cíle jsou šatny, wc, sprchy a úschovna věcí.

 

Parkování

Bude pořadatelskou službou usměrňováno dle počtu přihlášených na odstavné plochy v okolí (do 300m od startu).

Z důvodu omezené kapacity parkoviště je nezbytné při řazení aut dbát pokynů pořadatelů.

 

Ubytování v okolí

např.

Sokolovna Pyšely: www.sokolovna-pysely.cz

 

Všichni účastníci berou na vědomí, že jsou povinni chránit přírodu, chovat se k ní při závodě ohleduplně (neodhazovat odpadky apod.) a respektovat pořadatelem vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškození či narušení chráněných přírodních oblastí. Zároveň berou účastníci na vědomí, že se budou pohybovat částečně i po pozemních komunikacích a turistických značkách za běžného provozu a jsou tedy povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré Vaše údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail považuje organizátor i STOPNI TO za důvěrné a nikomu je dále nesděluje ani nevyužívá k zasílání jakýchkoliv reklamních sdělení.

Údaje o Vás slouží časomíře STOPNI TO a pořadatelům pouze pro účely řádného přihlášení do závodu, k určení věkové kategorie a vyhodnocení dosaženého výsledku.

Na uvedený e-mail zasíláme pouze potvrzení přihlášky, případně důležité organizační informace k závodu a informace týkající se činnosti pořádajícího Spolku 3P, z.s..

Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním emailových sdělení dle předchozí věty.

Pokud uvedete číslo Vašeho mobilního telefonu, zašle Vám časomíra STOPNI TO po dokončení závodu a ověření výsledku SMS s výsledným časem.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

 

AFTERPARTY!!!

Bude následovat po skončení závodů. Začátek je plánován od cca 16:30.

Bližší podrobnosti budou anoncovány průběžně na webu a fcb.

Samozřejmostí je kvalitní občerstvení dostupné všem návštěvníkům akce po celou dobu závodů, atrakce pro děti. Vydržte, dejte si ňamku, něco k pití, poslechněte kapely, pokecejte se sousedy a kamarády. Užijte si prima den v krásných Pyšelích.