O závodu

Pořadatel

Pořadatelem závodů Pyšelský kopeček jsou spolek 3P, z.s., Pyšely, Veterinární nemocnice AA-Vet, Praha a Run4Ever – běžecká prodejna, Říčany.

 

Datum a místo konání

22.4.2017
Pyšely, okr. Benešov, start – fotbalové hřiště, GPS souřadnice 49.8790128N, 14.6795347E

 

Závod a trať

Trať je tvořena z 90% lesními cestami, 300m asfalt, okruh o délce 10,5 km.
Závodníci na trati 21 km poběží tedy dva okruhy.
Závod je určen pro širokou běžeckou veřejnost v kategoriích běh na 10,5 a 21 km, canicross na trati 10,5 a 21 km. Závod je omezen na počet maximálně 200 závodníků.
Zároveň se běží jako II.ročník Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu. V rámci jednotlivých kategorií pro dospělé budou vyhlašována i první tři místa v kategorii veterinární lékař, resp. veterinární asistent.

 

MAPA

 

Kategorie

Holky a kluci 6 (2010-) 100m

Holky a kluci 9 (2008-9) 300m

Holky a kluci 12 (2005-7) 500m

Holky a kluci 15 (2002-4) 1000m

Muži a Ženy do 39let (1978-) 10,5 ; 21km

Muži a Ženy do 49let (1968-1977) 10,5; 21 km

Muži a Ženy nad 49let (-1967) 10,5; 21 km

Canicross Muži a Ženy bez rozlišení věku 10,5; 21km

Účastníci dětských závodů do 15let se mohou závodů účastnit pouze za dozoru zákonného zástupce. Účastníci nad 15let jsou automaticky zařazeni do kategorie dospělých, ale účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Každý účastník prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce.

Každý účastník závodu je povinnen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně) a elektronický čip. V cíli je povinnen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován a bude mu účtován poplatek 500kč.

Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.

Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).

 

Časový harmonogram

Prezentace děti 8:30 – 9:30
Prezentace dospělí 9:00 – 12:00

H6 100m 10:00 hod.
K6 100m 10:05 hod.
H9 300m 10:10 hod.
K9 300m 10:20 hod.
H12 500m 10:30 hod.
K12 500m 10:40 hod.
H15 1000m 10:50 hod.
K15 1000m 11:00 hod.

Canicross 10,5; 21 km 12:30 hod.
hlavní závod 10,5; 21 km 12:45 hod.

Starty všech kategorií budou hromadné. U canicrossu při větším počtu přihlášených zvažujeme start intervalový s intervalem 15 vteřin.

Dětské kategorie budou vyhlášeny hned po skončení dětských závodů. Ostatní kategorie budou vyhlášeny po skončení závodů v cca 16:00 hod. Budou vyhlášeni absolutní vítězové na jednotlivých trasách 10,5 a 21 km (1.-3.místo), vítězové kategorie „běh se psem“ na jednotlivých trasách 10,5 a 21 km (1.-3.místo) a vítězové kategorie „veterinární lékař a veterinární technik“ na jednotlivých trasách 10,5 a 21 km a běh se psem“ (1.-3.místo),

Ceny nejsou právně vymahatelné.

 

Měření časů

Kategorie H a K 6 a 9 jsou bez měření času.
U kategorií H a K 12 a 15 je ruční měření.
U kategorií dospělých je použita technologie elektronických čipů. Čipy se připevňují pomocí pásky nad kotník libovolné nohy a musí tam zůstat po celou dobu závodu, jinak nebude závodníkův čas změřen. Startovní čísla se připevňují na hruď a musejí být viditelná.

 

Registrace

Registrací na závod uděluje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v uvedeném znění a s pravidly a podmínkami závodu Pyšelský kopeček.
Závodníci,resp.jejich zákonní zástupci, dávají souhlas s tím, že veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
Závodníci,resp.jejich zákonní zástupci souhlasí s létáním dronu (bezpilotního letounu) nad sebou a v blízkosti svých osob v průběhu přípravy závodu i vlastního závodu. Registrací potvrzují, že byly náležitě poučeni, souhlasí s pořizováním vizuálního záznamu a jsou si vědomi rizik s tím spojených.
Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele a/nebo v místě určeném pořadatelem.
Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově nebo převodem.
Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Pokud pořadatel neobdrží startovné do pěti dnů od registrace, bude přihláška stornována. Poslední on-line přihláška je možná nejpozději do půlnoci 20.4.2017.
Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie, nemoc závodníka …), se startovné nevrací. V případě nedostavení se závodníka na závod se startovné nevrací.

 

Startovné

Děti do 15let zdarma.
Účastníci nad 15 let při při platbě převodem na účet pořadatele do 31.3.2017 150Kč, od 1.4. do 20.4. 200Kč, na místě 250Kč. Platba převodem je možná nejpozději 20.4.2016.V případě platby převodem od 14.4.2017 prosíme závodníky o předložení kopie výpisu z účtu/potvrzení o převodu při registraci na místě závodu.
Ve startovném je zahrnuto vlastní startovné + pronájem čipu, taška s materiály sponzorů, občerstvení na trati a v cíli, poukázka na nápoj po závodě (pivo x limo), u on line registrovaných do 31.3. číslo se jménem závodníka.
Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na místě a čase určeném pořadatelem.
Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
Startovné zasílejte na účet 2701123870/2010.
Do poznámky k platbě prosíme uvádějte jméno a příjmení závodníka, rok narození.

 

Veterinární podmínky

Všichni psi (i nezávodící) musí mít platné očkování – vzteklina, parvoviroza, psinka. Očkování nesmí být starší než 1 rok a mladší než 1 měsíc. Nemocní psi nebudou přijati. Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu na stake outu a v okolí startu a uklízeli po svých psech. Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel. Pohyb psů je povolen pouze na vodítku nebo tažné šňůře. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny. Doporučujeme mít uzavřené pojištění na škody způsobené psem.

 

Zázemí

Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu (na 10km) a v cíli.
V prostoru startu jsou šatny, wc, sprchy a úschovna věcí.

 

Parkování

Bude pořadatelskou službou usměrňováno dle počtu přihlášených na odstavné plochy v okolí (do 300m od startu).
Z důvodu omezené kapacity parkoviště je nezbytné při řazení aut dbát pokynů pořadatelů.

 

Ubytování v okolí

např.

Sokolovna Pyšely www.sokolovna-pysely.cz

Hotel S.E.N, Senohraby www.hotelsen.cz

Penzion u Čerta, Čtyřkoly www.ucerta.eu

 

Všichni účastníci berou na vědomí, že jsou povinni chránit přírodu, chovat se k ní při závodě ohleduplně (neodhazovat odpadky apod.) a respektovat pořadatelem vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškození či narušení chráněných přírodních oblastí. Zároveň berou účastníci na vědomí, že se budou pohybovat částečně i po pozemních komunikacích a turistických značkách za běžného provozu a jsou tedy povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

AFTERPARTY!!!

Letos jsme se rozhodli, že nepůjde jen o běžeckou akci! A proto jsme připravili i Afterparty s několika kapelama, které pro vás budou hrát od 15 30. Bližší podrobnosti budou anoncovány průběžně.
Samozřejmostí je kvalitní občerstvení po celou dobu závodů, nějaké atrakce pro děti.
Moc by nás potěšilo, kdyby jste po závodě zůstali a užili si i společenský rozměr akce. Vydržte, dejte si ňamku, něco k pití, poslechněte kapely, pokecejte se sousedy a kamarády.