O závodu

Pořadatel

Pořadatelem závodů Pyšelský kopeček jsou spolek 3P, z.s., Pyšely, Veterinární nemocnice AA-Vet, Praha a Run4Ever – běžecká prodejna, Jesenice.

 

Datum a místo konání

21.4.2018
Pyšely, okr. Benešov, start – fotbalové hřiště, GPS souřadnice 49.8790128N, 14.6795347E

 

Závod a trať

Trať je tvořena z 90% lesními cestami, 300m asfalt, okruh o délce 10,5 km pro tratě 10,5, resp. 21km a okruh o délce 5km pro závod na 5km.
Závodníci na trati 21 km poběží tedy dva okruhy. Pozor! Do druhého okruhu vbíhají hned za Loretou (občerstvovačka) a druhý okruh je tedy pro závodníky na 21km o něco málo kratší!
Závod je určen pro širokou běžeckou veřejnost v kategoriích běh na 5, 10,5 a 21 km, canicross na trati 10,5 a 21 km. Závod je omezen na počet maximálně 250 závodníků.
Zároveň se běží jako 3.ročník Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu.

10km

MAPA
MAPASoubor GPX ke stažení

5km

MAPA
MAPASoubor GPX ke stažení

 

Kategorie dětské

Holky a kluci 6 (2011-) 100m

Holky a kluci 9 (2009-10) 300m

Holky a kluci 12 (2006-8) 500m

Holky a kluci 15 (2003-5) 1000m

 

Kategorie dospělí pro tratě 10,5 a 21km

Muži a Ženy do 39let (1979-)

Muži a Ženy do 49let (1969-1978)

Muži a Ženy nad 49let (-1968)

 

Kategorie dospělí pro trať 5km :

Muži a Ženy bez rozlišení věku

 

Veterinární část pro tratě 10,5 a 21km

Muži a Ženy do 39let (1979-)

Muži a Ženy nad 39let (-1978)

 

Kategorie Canicross pro tratě 10,5 a 21km

Muži a Ženy bez rozlišení věku

 

Kategorie Canicross – veterinární část – pro tratě 10,5 a 21km

Muži a Ženy bez rozlišení věku

Účastníci dětských závodů do 15let se mohou závodů účastnit pouze za dozoru zákonného zástupce. Účastníci nad 15let jsou automaticky zařazeni do kategorie dospělých, ale účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Každý účastník prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce.

Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně) a elektronický čip. V cíli je povinen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován a bude mu účtován poplatek 500kč.

Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.

Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.

Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.

Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).

 

Časový harmonogram

Prezentace děti 9:15 – 10:15

Prezentace dospělí 9:15 – 12:30

H6 100m 10:30 hod.
K6 100m 10:35 hod.
H9 300m 10:40 hod.
K9 300m 10:45 hod.
H12 500m 10:50 hod.
K12 500m 11:00 hod.
H15 1000m 11:10 hod.
K15 1000m 11:20 hod.
Canicross 10,5 i 21 km 12:50 hod.
Hlavní závod 21/10,5/5 km 13:00/13:10/13:20 hod.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek si pořadatel vyhrazuje právo na časový posun. Proto se prosím dostavte s dostatečnou časovou rezervou.

Starty všech kategorií budou hromadné.

Dětské kategorie budou vyhlášeny hned po skončení dětských závodů. Ostatní kategorie budou vyhlášeny po skončení závodů cca v 15:30 hod. Vítězové veterinárních kategorií budou vyhlašováni zvlášť.

Ceny nejsou právně vymahatelné.

 

Měření časů

Kategorie H a K 6 a 9 jsou bez měření času.
U kategorií H a K 12 a 15 je ruční měření.
U kategorií dospělých je použita technologie elektronických čipů. Čipy se připevňují pomocí pásky nad kotník libovolné nohy a musí tam zůstat po celou dobu závodu, jinak nebude závodníkův čas změřen. Startovní čísla se připevňují na hruď a musejí být viditelná.

 

Registrace

Registrací na závod uděluje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v uvedeném znění a s pravidly a podmínkami závodu Pyšelský kopeček.
Závodníci, resp. jejich zákonní zástupci, dávají souhlas organizátorům s pořízením foto a video záznamů a to včetně natáčení ze vzduchu pomocí dronu a zároveň výslovně souhlasí s jejich následným zpracováním pro účely prezentace závodu.
Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele a/nebo v místě určeném pořadatelem.
Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově nebo převodem.
Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Pokud pořadatel neobdrží startovné do pěti dnů od registrace, bude přihláška stornována. Poslední on-line přihláška je možná nejpozději do půlnoci 19.4.2018.
Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie, nemoc závodníka …), se startovné nevrací. V případě nedostavení se závodníka na závod se startovné nevrací.

 

Startovné

Děti do 15let zdarma.
Účastníci nad 15 let při platbě převodem na účet pořadatele do 21.3.2018 150Kč, od 22.3. do 19.4. 200Kč, na místě 250Kč. Platba převodem je možná nejpozději 19.4.2018. V případě platby převodem po 13.4.2018 prosíme závodníky o předložení kopie výpisu z účtu/potvrzení o převodu při registraci na místě závodu.
Ve startovném je zahrnuto vlastní startovné + pronájem čipu, taška s materiály sponzorů, občerstvení na trati a v cíli, poukázka na nápoj po závodě (pivo x limo), u on line registrovaných do 31.3. číslo se jménem závodníka.
Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na místě a čase určeném pořadatelem.Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
Startovné zasílejte na účet 2701123870/2010.Do poznámky k platbě prosíme uvádějte jméno a příjmení závodníka, rok narození.

 

Veterinární podmínky

Všichni psi (i nezávodící) musí mít platné očkování – vzteklina, parvoviroza, psinka. Očkování nesmí být starší než 1 rok a mladší než 1 měsíc. Nemocní psi nebudou přijati. Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu na stake outu a v okolí startu a uklízeli po svých psech. Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel. Pohyb psů je povolen pouze na vodítku nebo tažné šňůře. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny. Doporučujeme mít uzavřené pojištění na škody způsobené psem.

 

Zázemí

Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu (na 10km) a v cíli.
V prostoru startu jsou šatny, wc, sprchy a úschovna věcí.

 

Parkování

Bude pořadatelskou službou usměrňováno dle počtu přihlášených na odstavné plochy v okolí (do 300m od startu).
Z důvodu omezené kapacity parkoviště je nezbytné při řazení aut dbát pokynů pořadatelů.

 

Ubytování v okolí

např.

Sokolovna Pyšely www.sokolovna-pysely.cz

Hotel S.E.N, Senohraby www.hotelsen.cz

Penzion u Čerta, Čtyřkoly www.ucerta.eu

Všichni účastníci berou na vědomí, že jsou povinni chránit přírodu, chovat se k ní při závodě ohleduplně (neodhazovat odpadky apod.) a respektovat pořadatelem vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškození či narušení chráněných přírodních oblastí. Zároveň berou účastníci na vědomí, že se budou pohybovat částečně i po pozemních komunikacích a turistických značkách za běžného provozu a jsou tedy povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

AFTERPARTY!!!

Bude následovat po skončení závodů. Začátek je plánován od cca 16:30. Bližší podrobnosti budou anoncovány průběžně na webu a fcb.
Samozřejmostí je kvalitní občerstvení dostupné všem návštěvníkům akce po celou dobu závodů, atrakce pro děti. Vydržte, dejte si ňamku, něco k pití, poslechněte kapely, pokecejte se sousedy a kamarády. Užijte si prima den 😊.

Ahoj,

tak je za námi už 3. ročník Pyšelského kopečku, který jsme letos rozšířili o 5km trať, a díky počasí vyšla i Afterparty. Věříme, že jsi byl/a spokojený/á jak s tratí, tak samotným průběhem akce, občerstvením, moderováním Honzy Smetany i doprovodným programem. Letos se závodů zúčastnilo 72 dětí na tratích 100 až 1000m a 167 závodníků na tratích 5, 10.5 a 21km. To nám dohromady dělá skoro 240 sportovců! Budeš-li se chtít mrknout na fotky, tak můžeš – ZDE – . Najdeš tady i předchozí ročníky a nikdo se nebude zlobit, když nějakou tu fotku stáhneš a použiješ pro svou osobní potřebu.

Výsledky najdeš – ZDE – .
U svého jména máš také možnost si stáhnout diplom v pdf formátu.

Na světě už je i úžasné video z našeho společně prožitého dne. Tak se podívej a možná se uvidíš, jak makáš / či při běhu nebo už při pivě/ – ZDE – .
Kdybys měl/a nějaký tip na zlepšení nebo připomínku, tak se, prosím, neostýchej a dej nám vědět přes naše fcb stránky nebo přímo na naše emaily (peter@matisko.cz a petr.gbelec@gmail.com).

Za nás, za organizátory, víme, že jsme trošku přepískli nastavení teploty. Tak se na nás nezlob. Příště to už se Svatým Petrem domluvíme lépe 😀 Na druhou stranu, jak známo: „neexistuje nevhodné počasí na běhání, existuje jen nevhodné oblečení“ 😉 Moc díky za tvoji účast a zase příští rok v dubnu na běhanou👍
Za celou Partu 3P, která pro vás závody připravila, vám všem děkuje
Petr a Peter

P.S. Někdo zapomněl na místě hrudní pás Polar – viz fotky na fcb. Tak se mrkni do šuplíku, jestli ti náhodou nechybí 🙂