Propozice

PROPOZICE PYŠELSKÝ KOPEČEK 2020

Pořadatel

Pořadatelem závodů Pyšelský kopeček je spolek 3P, z.s., Pyšely, MiaOptik – oční optika, Jesenice, Veterinární nemocnice AA-Vet, Praha.

Datum a místo konání

22.8. 2020

Pyšely, okr. Benešov, start – areál hasičské zbrojnice Pyšely, GPS souřadnice 49.8760563N, 14.6777498E

Přehled tratí, startovného a mezních termínů

ultraPUNKtrail 77 kmpřihlášky pouze do 15. 07. 2020490 Kč
 na místě800 Kč
   
   
Pyšelský kopeček 21 kmdo 31. 01. 2020250 Kč
 od 01. 02. do 12. 08. 2020300 Kč
 od 13. 08. 2020 a na místě400 Kč
   
Pyšelský kopeček 10,5 kmdo 31. 01. 2020250 Kč
 od 01. 02. do 12. 08. 2020300 Kč
 od 13. 08. 2020 a na místě400 Kč
Pyšelský kopeček 5 kmdo 31. 01. 2020250 Kč
 od 01. 02. do 12. 08. 2020300 Kč
 od 13. 08. 2020 a na místě400 Kč
 mládež do 15 letZDARMA
   
   

Pyšelský kopeček  dětské běhy

pro děti do 13 letZDARMA
 časy startů: 10:30, 10:35, 10:40, 10:50, 11:00, 11:15 
   
   
   
   

Podrobnosti o tratích 

Pyšelský kopeček 21 km, Pyšelský kopeček 10,5 km a Pyšelský kopeček 5 km 
Povrch tratě tvoří z 90% lesní a polní cesty, zbytek silnice III. třídy. 

Občerstvovací stanice: Na trati Pyšelský kopeček 21km jsou tři občerstvovací stanice:   5.km, 11.km a 15.kmna trati 10,5km je jedna občerstvovací stanice /5.km/. Pro závodníky je k dispozici voda, iontový nápoj, banány, jablka, čokoláda a rozinky. 

 

ultraPUNKtrail 77 km  
Trať ultraPunktrail 77 km kopíruje trasu Pyšelského kopečku 21km až k Mlýnskému rybníku cca 10,5km, kde se odpojí, a po asi 55tikilometrovém okruhu se zde opět napojí na trasu PK 21 vedoucí od Mlýnského rybníka do cíle v Pyšelích 

Navigace by měla být bezproblémová s pomocí turistických značek, vlastního značení na trati. Každopádně doporučujeme mít s sebou i mapu nahranou v hodinkách nebo v telefonu s vyznačenou trasou. Soubory gpx budou k dispozici na stránkách závodu www.pyselskykopecek.run  

Občerstvovací stanice: Celkem 6 občerstvovacích stanic, jejichž výčet, kilometráž a otevíračky jsou uvedeny níže: 

 • Mlýnský rybník                   10,5 km        7:30 –  9:00v ceně 
 • Skiareál Chotouň                 21,5 km        8:30 – 11:00v ceně 
 • Borek potraviny – pití          31,0 km                – 13:00možnost nákupu 
 • Prosečnice Dřevák               41,5 km      10:30 – 15:30v ceně + možnost nákupu 
 • Babice                                  58,0 km      12:00 – 18:00       v  ceně 
 • Řepčice                                69,0 km       12:45 – 20:00v ceně 

Pro závodníky je k dispozici voda, iontový nápoj, čaj, cola, pivo, banány, jablka, čokoládarozinky, sůl, salám, sýr, oříšky, na vybraných občerstvovacích stanicích polévka, chléb se sádlem nebo nutellou. 

 

Doporučená povinná výbava: Vzhledem k tomu, že se jedná o extrémní závod, je potřeba být připraven na nečekané nouzové události. Doporučujeme mít s sebou minimální výbavu obsahující: 

 • telefon (číslo na organizátory bude vytištěno na startovních číslech, pro rychlou zdravotní pomoc volejte 155), náhradní zdroj energie 
 • nouzové jídlo (např. energetickou tyčinku) a pití minimálně ½ l 
 • izotermickou fólii, která vás v případě nehody udrží vteple 
 • elastické obinadlo 
 • čelovku (ke konci časového limitu už bude tma) 

 

Všechny tratě Pyšelského kopečku se běží proti směru hodinových ručiček. 

Závod je určen pro širokou běžeckou veřejnost v kategoriích běh na 5/ 10,5/ 21 / 77 km, canicross na trati 10,5 a 21 km. Závod je omezen na počet maximálně 250 závodníků.  

Zároveň se běží jako 5.ročník Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a canicrossu 

 

Kategorie dětské  

Holky a kluci 6 (2013 a mladší 100m 

Holky a kluci 10 (20092012    800m 

Holky a kluci 13 (2006-2008    1300m 

Kategorie dospělí pro trať 77 km  

Muži a ženy bez rozlišení věku  

Kategorie dospělí pro tratě 10,5 a 21km  

Muži a ženy do  44 let   (1976 

Muži a ženy nad 44 let   (≤1975 

Veterinární část pro tratě 10,5 a 21km  

Muži a ženy do 44 let    (≥1976 

Muži a ženy nad 44 let   (1975)  

Kategorie dospělí pro trať 5km  

Muži a ženy bez rozlišení věku  

Kategorie Canicross pro tratě 10,5 a 21km  

Muži a ženy bez rozlišení věku 

Kategorie Canicross – veterinární část – pro tratě 10,5 a 21km  

Muži a ženy bez rozlišení věku 

 

Účastníci dětských závodů do 13-ti let se mohou závodů zúčastnit pouze za dozoru zákonného zástupce. Účastníci od 14-ti let věku jsou automaticky zařazeni do kategorie dospělých, ale účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.  

Každý účastník prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce.  

Každý účastník závodu (mimo dětské závody), je povinen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně) a elektronický čip. V cíli je povinen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován a bude mu účtován poplatek 500Kč. 

Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem. 

Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci. 

Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci. 

Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození). 

 

Časový harmonogram 

Pátek 21.8.2020 

    19:00 – 22:30 Prezentace (pro ultraPUNKtrail 77km tělocvična Sokolovně 

Sobota 22. 08. 2020 

   6:00 – 6:45 Prezentace (pro ultraPUNKtrail 77km start Hasičská zbrojnice 

    7:00   Start ultraPUNKtrail 77km 

    9:15 – 10:15 Prezentace děti  

    9:15 – 12:20 Prezentace dospělí 

    10:30 Start dětský běh H6100m 

    10:35 Start dětský běh K6100m 

    10:40 Start dětský běh H10800 

    10:50 Start dětský běh K10800m 

    11:00 Start dětský běh H131300m 

    11:15 Start dětský běh K131300m 

    11:4Vyhlášení dětských kategorií 

    12:5Start PK Canicross 10,5 + 21km 

    13:0Start Pyšelský kopeček 21km 

    13:1Start Pyšelský kopeček 10,5km 

    13:20 Start Pyšelský kopeček 5km  

    13:4Očekávaný doběh prvních závodníků 

    15:30 Vyhlášení vítězů všech běhů 

    16:00 Vyhlášení vítězů veterinárních kategorií 

    16:30 Začátek Afterparty 

    17:30 Losování tomboly (losují se startovní čísla, každý může vyhrát, ale jen s  vlastním startovním číslem) 

    18:00 Pokračování Afterparty 

    21:00 Uzavření tratě ultraPUNKtrail  

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek si pořadatel vyhrazuje právo na časový posun. Proto se prosím dostavte s dostatečnou časovou rezervou. 

 Starty jednotlivých závodů budou hromadné.  

 Ceny nejsou právně vymahatelné. 

  

Měření časů 

 Kategorie H a K 6: bez měření času. 

Kategorie H a K 10 a 13: ruční měření. 

Kategorie dospělých ultraPUNKtrailruční měření + kontroly na trati 

ostatních tratí dospělých kategorií je použita technologie elektronických čipů. Čipy se připevňují pomocí pásky nad kotník libovolné nohy a musí tam zůstat po celou dobu závodu, jinak nebude závodníkův čas změřen. Startovní čísla se připevňují na hruď a musí být viditelná. 


Registrace
 

Registrace a platba startovného: Informace o způsobu platby startovného obdržíte v potvrzovacím emailu po provedení registrace (pokud nedostanete potvrzovací email o registraci či zaplacení startovného do několika hodin od přihlášení, napište na info@stopnito.cz ) 

Registrací na závod uděluje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v uvedeném znění a s pravidly a podmínkami závodu Pyšelský kopeček. 

Závodníci, resp. jejich zákonní zástupci, dávají souhlas organizátorům s pořízením foto a video záznamů a jejich následným zpracováním pro účely prezentace závodu. 

Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele a/nebo v místě určeném pořadatelem. 

Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově nebo převodem. 

Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Pokud pořadatel neobdrží startovné do pěti dnů od registrace, bude přihláška stornována.  

Poslední on-line přihláška je možná nejpozději do půlnoci 12.08.2020 

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např.živelná pohroma, epidemie, nemoc závodníka…), se startovné nevrací. V případě nedostavení se závodníka na závod se startovné nevrací.  

 

Změny  

V případě neúčasti lze již zaplacenou registraci převést na někoho jiného (náhradníka). Pro převod startovného na náhradníka pište na info@stopnito.cz. 

V případě neúčasti ze zdravotních důvodů lze registraci převést na další ročník Pyšelského kopečku. V tomto případě pište na peter@matisko.cz . Převod na další ročník lze provést jen jednou. Při nevyužití této možnosti startovné propadá ve prospěch pořadatele. 

Všechny výše uvedené změny lze provést pouze do 17.08.2020. Po tomto termínu je změna možná pouze za poplatek 100 Kč splatných na místě. 

 

Startovné 

 Děti do 15ti let zdarma. 

Účastníci nad 15 let při platbě převodem na účet pořadatele do 31.01.2020 hradí 250Kč,  

od 01.02. do 12.08.2020 – 300Kč, od 13.08.2020 a na místě 400 Kč. /ultraPUNKtrail 800 Kč./ Platba převodem je možná nejpozději do 13.08.2020 

Ve startovném je zahrnuto vlastní startovné + pronájem čipu, taška s materiály sponzorů, občerstvení na trati a v cíli, poukázka na nápoj po závodě (pivo x limo),  u on-line registrovaných a zaplacených do 12.08.2020 číslo se jménem závodníka. 

Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na místě a čase určeném pořadatelem. 

Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později, či si je jiným způsobem nárokovat. 

Startovné zasílejte na účet 2701123870/2010. 

Do poznámky kplatbě, prosíme, uvádějte jméno a příjmení závodníka, rok narození. 

 

Podmínky pro závody canicross 

Všichni psi (i nezávodící) musí mít platné očkování – vzteklina, parvoviroza, psinka. Očkování nesmí být starší než 1 rok a mladší než 1 měsíc. Nemocní psi nebudou přijati. Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu na stake outu a v okolí startu a uklízeli po svých psech. Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel. Pohyb psů je povolen pouze na vodítku nebo tažné šňůře. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny. Doporučujeme mít uzavřené pojištění na škody způsobené psem. 

V prostoru startu a cíle jsou šatny, wc, sprchy a úschovna věcí. 

  

Parkování 

Bude pořadatelskou službou usměrňováno dle počtu přihlášených na odstavné plochy v okolí (do 300m od startu). 

Z důvodu omezené kapacity parkoviště je nezbytné při řazení aut dbát pokynů pořadatelů. 

 

Ubytování vokolí 

 Vybavený pokoj spříslušenstvím a event. snídaní – Sokolovna Pyšely na https://www.sokolovna-pysely.cz/page-2/page3.html 

 

POZOR ZMĚNA 

Vlastní kelímky! 

Abychom omezili množství zbytečného plastového odpadu, rozhodli jsme se, že v rámci závodu PK2020, na občerstvovačkách mimo prostor startu a cíle, omezíme používaní jednorázových kelímků. Prosíme, použijte vlastní kelímek nebo vlastní láhev! Děkujeme za pochopení. 

 Všichni účastníci berou na vědomí, že jsou povinni chránit přírodu, chovat se k ní při závodě ohleduplně (neodhazovat odpadky apod.) a respektovat pořadatelem vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškození či narušení chráněných přírodních oblastí. Zároveň berou účastníci na vědomí, že se budou pohybovat částečně i po pozemních komunikacích a turistických značkách za běžného provozu a jsou tedy povinni dodržovat pravidla silničního provozu. 

  

Ochrana osobních údajů 

 Veškeré Vaše údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail považuje organizátor i STOPNI TO za důvěrné a nikomu je dále nesděluje ani nevyužívá k zasílání jakýchkoliv reklamních sdělení. 

Údaje o Vás slouží časomíře STOPNI TO a pořadatelům pouze pro účely řádného přihlášení do závodu, k určení věkové kategorie a vyhodnocení dosaženého výsledku. 

Na uvedený e-mail zasíláme pouze potvrzení přihlášky, případně důležité organizační informace k závodu a informace týkající se činnosti pořádajícího Spolku 3P, z.s.. 

Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním emailových sdělení dle předchozí věty. 

Pokud uvedete číslo Vašeho mobilního telefonu, zašle Vám časomíra STOPNI TO po dokončení závodu a ověření výsledku SMS s výsledným časem. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení. 

  

 

AFTERPARTY 

Afterparty bude následovat po skončení závodů. Začátek je plánován od cca 16:30hod. 

Bližší podrobnosti budou anoncovány průběžně na webu a fcb. 

Samozřejmostí je kvalitní občerstvení dostupné všem návštěvníkům akce po celou dobu závodů, atrakce pro děti.  

Vydržte, dejte si mňamku, něco k pití, poslechněte kapely, pokecejte se sousedy a kamarády.
Užijte si prima den v krásných 
Pyšelích.